Uddannelse til healingsterapeut

Uddannelsen henvender sig til alle der har et ønske om at hjælpe andre mennesker, og som samtidig ønsker at arbejde med åndelig terapi. Den kan tillige være et tilbud til alternative behandlere, psykologer og terapeuter, som ønsker at få Lyset integreret i deres behandlinger.


Undervisningen tager udgangspunkt i Asger Lorentsens erfaringer om, hvorledes man som terapeut kan hjælpe mennesker til forvandling af traumer, og til at komme bedre i kontakt med deres højere bevidsthed/Sjæl.

Uddannelsen tager derfor sigte på, at træne hvordan der ved hjælp af enkle terapeutiske teknikker, kan gives hjælp til mennesker med at blive mere lidelsesfrie ved at åbne sig for universets helbredende kærlighed.

Som kursist trænes man i samarbejde med universetes kærlighed – og alle healings-terapiens elementer:

Regressions-terapi – til forvandling af fortiden

Identitets-terapi – som hjælp til at opleve dybere åndelig identitet

Traumeforvandlings-terapi – til forvandling af hjertets traumer

Helliggørelses-terapi – for at skabe mere lys og levendegørelse i alle legemerne

Erkendelses-terapi – for hjælp til inspiration og erkendelser

 

Anbefalet litteratur: Asger Lorentsens bøger:  ”Hjertets healende lys” og  ”Åndelig psykologi”Uddannelsen er bygget op over 4 weekender, med intevaller af ca. 4 uger. Det giver mulighed for at træne de enkelte elementer i terapien mellem kurserne.


Da der på denne uddannelse ikke levnes meget tid til terapi for den enkelte, udover det der trænes undervejs, henvender den sig derfor i særlig grad til mennesker uden det store terapibehov - men som derimod har et ønske om at arbejde med denne unike terapiform.


Terapiformen giver mulighed for meget dybe forvandlingsprocesser - og er derfor et meget fint redskab for opløsning af dybereliggende blokkeringer. Kursisterne vil på hvert kursus få en Reiki indvielse - svarende til Reiki I-II-III - for større åbning til de indre lysverdener.


Alle elementer i healingsterapien gennemgåes og demonstreres i praksis. Endvidere indgår bl.a. energiarbejde - lystjenester - tidligere livs terapier.