Reiki kurser

Du får desuden en enkel grunduddannelse i brugen af Reiki, og et hæfte hvor behandlingsformen er beskrevet. Håndpositionerne læres og indøves grundigt. Reiki I bliver givet individuelt over 1 dag. Tidspunkt efter aftale.


Reiki II kursus -  Reiki II er for dem der vil gå mere i dybden. Her lærer du at bruge 3 symboler; kraftsymbolet, fjernhealingssymbolet og det psykiske symbol.


Disse symboler giver dig mulighed for at kanaliserer mere energi, og giver dig flere muligheder i dit healingsarbejde. Reiki II indlæres individuelt på et 1-dags kursus. Tidspunkt efter aftale.


Reiki III kursus Her undervises i Usui Mestersymbol + Tibetansk Mestersymbol.

Med denne indvielse får du adgang til at arbejde med endnu kraftigere energier. Reiki III indlæres individuelt. Tidspunkt efter aftale.

                      

Reikimester/lærer På dette kursus lærer du at undervise i Reiki, og give indvielser.

Der indlæres 2 nye symboler.

Reikimester/lærer-delen undervises over 2 dage individuelt. Tidspunkt efter aftale.                                                                       


Reiki’s historie

Den gamle Reiki-healingsmetode blev genopdaget i midten af forrige århundrede af dr. Mikao Usui, som også er ansvarlig for dens genoplivelse.

Under faste og meditation i 21 dage på det hellige bjerg Kuriyama, kom Mikao Usui på den 21. dag i kontakt med et mægtigt skinnende lys, som var så kraftfuldt, at han var ved at miste bevidstheden. I forbindelse med denne åndelige oplevelse, modtog Mikao Usui Reiki-symbolerne – og sådan fødtes Usui’s Reiki-system.


Reiki er japansk og betyder "Universel Livsenergi". Reiki er en guddommelig, tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi.

Gennem anvendelse af Reiki, forøges energistrømmen som flyder i aura'en. Der bliver mere styrke og kraft til alt hvad vi vælger at foretage os. Reiki er en behandlingsform.


Med Reiki kan vi give hele selvstændige behandlinger der virker. Reiki giver altid hver enkelt af os hvad vi har brug for - såvel fysisk, psykisk og åndeligt.


Reiki er en selvudviklingsmetode Reiki accelererer alle processer i vores udvikling. Ved at bruge Reiki harmoniserer du krop, sind og ånd.

Den øgede energi-gennemstrømning aura'en udsættes for, bevirker at livet som helhed føles mere intens, rigere og tættere på. Indvielserne er med til at rense dig for dine blokeringer, og dermed sætte gang i din åndelige udvikling.


Alle kan lære Reiki healing Healingsevnen videregives fra Reiki-læren til eleven. Efter at have taget Reiki I, vil du være i stand til at heale dig selv, såvel som andre mennesker, dyr og planter.


Reiki I kursus Med Reiki I lærer du at bruge dine hænder på en ny og meget mere bevidst måde. Din evne til at kunne heale, styrkes gennem 2 indvielser, som du får i løbet af kurset.