1-årig uddannelse til bevidst lysarbejder

Denne uddannelse er til dig som ønsker at gå ind i et intensivt åndeligt og spirituelt udviklingsforløb - og som samtidig ønsker at arbejde for Lyset i samarbejde med Det Åndelige Hierarki.


Formål Formålet med uddannelsen er at bevidstgøre deltagerne om deres åndelige lysarbejder-identitet, således at de i kærlighed kan arbejde for Lysets udbredelse på Jorden.


Uddannelsen er tilrettelagt som et forløb over 6 weekends + træningsaftner i mindre grupper. Undervisningen er baseret på at blive fulgt op af hjemmestudie og daglig meditationspraksis.

Træningsaftnerne er tænkt som øveaftner for kursisterne i at lede meditationer og lystjenester.


Hver weekend er bygget op med en variation af lystjenester - psykoterapi - healing - energiøvelser - meditationer - kropsorienterede øvelser og undervisning.


Reiki healing Kursisterne vil blive åbnet som Reiki-kanaler, (Reiki I-II-III) og der vil blive undervist i hele Reiki healingssystemet. Reiki indvielserne går ind og udrenser på et dybt plan, og sætter dermed gang i den personlige og åndelige udvikling. Med dette redskab vil deltagerne på et relativt tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet kunne begynde at arbejde med healing - herunder fjernhealing.

Udover Reiki-healing trænes også andre healingsteknikker; bl.a. krystalhealing – esoterisk healing og chakrahealing.

Det der generelt er gældende for de forskellige teknikker er, at selve healingen foregår i mange lag – både fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt.Psykoterapi Forløbet forudsætter et vist kendskab til egen selvudviklingsproces. Da udrensning- og forvandlingsprocesserne automatisk vil bringe psykisk materiale op til overfladen, vil vi løbende bearbejde dette materiale. Vi vil anvende forskellige terapiformer som: åndedrætsterapi - regression - drømmerejse - tegneterapier og healingsterapi.


De 7 stråler For bevidstgørelse af de 7 stråler vi påvirkes af på Jorden, vil vi meditere på strålerne, og herigennem blive bekendte med de enkelte strålers kvalitet og virkeområde.


Energi-arbejde/healing Der vil i løbet af hver weekend blive sat tid af til energi-arbejde og healing. Og vi vil opleve hvordan energi-gennemstrømningen løbende intensiveres, og dermed igangsætter en udrensning af blokeringer i energisystemet. Øvelserne har tillige til formål at optræne evnen til at arbejde med højere frekvenser af lys.


Regressions-terapi I bestræbelserne på at at lære os selv bedre at kende, og efter at opleve vores sande identitet som lysvæsner, vil vi også arbejde med regressions-terapi. Kursisterne vil få mulighed for at blive ført tilbage til tidligere inkarnationer, og blive bevidstgjorte om relationerne til det nuværende liv.


Lystjenester Hver weekend er der fælles Lystjeneste og Maria-tjeneste, hvor vi i samarbejde med Det Åndelige Hierarki og Maria, stiller os til rådighed for lysarbejde for Jorden.


Det Højere Selv Intentionerne bag uddannelsen er, at der gennem den fortløbende renselses-proces, skabes en mere direkte kontakt til det Højere Selv, og en levendegørelse af hjertet.