Velkommen til vores hjemmeside.

Her kan du få et indtryk af vores samlede aktiviteter.

Lidt baggrund:

Vi har det meste af vores voksne liv søgt det guddommelige og den nærmere tilrettelagte plan for vores virke i denne inkarnation.

Denne søgen har ført os vidt omkring, og har bragt os i kontakt med en masse spændende mennesker, som hver især har bidraget med noget betydningsfuldt for os.

Den større overgang fra det mere verdslige-orienterede liv, til et mere åndeligt liv, startede i 1990-92 – hvor vi efterhånden var blevet tilstrækkeligt sensitive overfor sjæls-lysets indstrømning, og dermed kunne begynde at respondere på de anvisninger der blev givet. Herefter tog tingene fart, og vi blev forberedt mere og mere til vores fælles åndelige opgave som DEN NY TID’s virke repræsenterer.DEN NY TID startede sine aktiviteter i august 1997, og ledes af Agnete og Ib Quist.

Vi har en række åndelige uddannelser bag os indenfor lysarbejde, healing og terapi. Vores mest betydningsfulde inspirationskilde og læremester har været Asger Lorentsen fra det åndsvidenskabelige uddannelsescenter Den Gyldne Cirkel.

Det betyder også, at vi i vores tilgang til det åndelige, særligt er præget af den teosofiske tankegang.

De dybe åndelige processer under vores 2 kurser hos de indiske avatarer Amma & Bhagavan fra Oneness University i Golden City i Indien, har ligeledes været af stor betydning for os.

Vi er begge uddannet spirituelle psykoterapeuter, reiki-mestre og socialpædagoger.

Tillige med aktiviteterne i DEN NY TID, arbejder vi sideløbende indenfor det pædagogiske felt.

Efter en pause fra det åndelige arbejde, er vi blevet bedt om at fortsætte vores virke med lysarbejde og spirituel udvikling i DEN NY TID’s impuls.


På vores kurser og uddannelser gives muligheden for åndelig træning og samarbejde med de indre lysverdener. Og vor opgave er bl.a. at give mennesker mulighed for at ledes gennem dybere forvandlingsprocesser for større hjerteåbning, klarhed og livsglæde.

Vores åndelige virke vil fremover være centreret om:

- Individuel åndelig terapi

- Udviklingsgrupper

- Sommerkurser

- Weekendkurser

- Reiki-kurser I-II-III-Mester/lærer

- 1-årig uddannelse til bevidst lysarbejder

- Uddannelse til Healingsterapeut